Yapısal Çelik

Daha düşük kalınlıktaki sistemlerle tüketim maliyetlerinizi azaltıyoruz.

Daha düşük kalınlıktaki sistemlerle toplam tüketim maliyetlerinizi azaltıyoruz…

Korozyon, genellikle bir metalin, çevresi ile kimyasal veya elektrokimyasal bir reaksiyon ile bozulması olarak tanımlanan ve doğal olarak oluşan bir süreçtir.

Korozyonun olumsuz etkilerini;
✓ Doğru şartname
✓ Doğru yüzey hazırlığı
✓ Uygun boya seçimi
✓ Profesyonel uygulama ve denetim ile önlemek mümkündür.

Ağır sanayi sektörünün yapısal çelik başta olmak üzere korozyon korumasıyla ile ilgili ihtiyaç duyduğu tüm bu yöntemler çeşitli standartlar ile kapsamlı olarak ISO 12944 standardında tarif edilir. ISO 12944 Kısım 1 korozif ortamı 6 kategoriye ayırırken, dayanım süreleri 4 kategoride değerlendirilir.


Video
Video
ISO 12944 standartıyla uyumlu, toplam kalınlığı daha düşük geniş sistem seçeneklerimizle varlıklarınızı uzun süre koruruken toplam tüketim maliyetlerinizi azaltıyoruz.

Sistem Örnekleri

C5 Low
MIO Sistem [baslik]
C5 Medium
MIO Sistem [baslik]
Hızlı Kuruma [baslik]
Hızlı Kuruma, Yüksek Kalınlıkta Uygulama [baslik]
Yüzey Toleranslı [baslik]
Çinkoca Zengin Sistemler [baslik]
Çinkoca Zengin Sistemler [baslik]
Çinkoca Zengin Sistemler [baslik]
C5 High
Hızlı Kuruma, Yüksek Kalınlıkta Uygulama [baslik]
Yüzey Toleranslı [baslik]
Çinkoca Zengin Sistemler [baslik]
Çinkoca Zengin Sistemler [baslik]